SLO ENG

Glineni izdelki Simone Putrich

Glina, prav gotovo eden najstarejših, lahko gnetljivih in na dotik "toplih", naravnih oblikovalskih materialov, s pomočjo katerih je človek v otipljive oblike "udejanil" svoje zamisli in občutja, je brez dvoma že od vsega začetka, doživljala svojo pestro usodo, bodisi kot funkcionalno spremljevalka človekovega vsakdanjega življenja, preoblikovana v posodo ali drug uporabni predmet ali pa so jo spretne človeške roke "začarale", zbudile iz njenih "amorfnih" sanj v nekaj, kar je bilo podobno živalski, človeški figuri, ali drugemu, kar je človek videl v naravi, kar ga je veselilo, žalostilo ali od česar je bil življenjsko odvisen, kar je bilo predmet njegovega čaščenja, znamenja življenja ali smrti.

In prav obe ti glavni funkciji, uporabno in umetniško, simbolno, je oblikovalka Simona Putrich, združila v svojih stvaritvah, glinenih vrčih, različno oblikovanih skodelicah in krožnikih, polihromiranih in v naravni barvi. Vse to posodje, najrazličnejših in domiselnih oblik, je oblikovalka Simona Putrich ustvarila sicer na tradicionalenm lončarskem kolesu, vendar se ni zadovoljila samo s tem, začutila je namreč, da to ni vse tisto kar nosi v sebi, da je keramično posodje čistih in pretehtanih oblik sicer nekaj lepega, plemenitega, a hkrati, na žalost, tudi nekaj brezosebnega. Prav zaradi tega je poskušala oplemenititi in obogatiti svoje glinaste posode še s pestro paleto zoomorfnih elementov, arhetipsko stiliziranih živalskih figur, ki pa niso, kot je to običajno, nekakšna aplikacija na oblikovni čisti in napeti površini posode, marveč neposredno rastejo iz njene lupine, tvorijo z njo organsko plastično celoto, ki že skoraj meji na čistokrvno umetniško stvaritev. Vse te drobne živalske figure: bikci, želve in druge bolj ali manj spoznavne oblike živalskega sveta, ki jih je avtorica spretno in domiselno vtkala v svoje keramične posode, pa so v bistvu prej neke vrste reminiscence na določene živalske vrste, kot pa realistične upodobitve le-teh. Prav zaradi svojstvenega načina "impresionističnega" oblikovanja živalskih figur, so keramične stvaritve Simone Putrih likovno in estetsko še toliko bolj vabljive, v njih se čuti sled spretne oblikovalčine roke, roke, ki jo vodi nedvomno tudi umetničino svojstveno občutje za ta ubogljivi oblikovalski material, umetničina izjemna subtilnost, in ne nazadnje – njen izrazito poetično obarvan pogled na prvinsko naravo in njene pojavne oblike.

Simona Putrich nam je s svojimi stvaritvami več kot jasno dokazala, da so v bistvu možnosti na področju oblikovanja v glini še vedno neizčrpne, treba je imeti le pogum in srce in stopiti na pot dozdaj še neznanega, neizpovedanega.

Franc Zalar< Nazaj na - Mediji o Simoni Putrich